Triển lãm Tình Bạn
EnglishVietnamese
 

Triển lãm Tình Bạn

Triển lãm Tình bạn

 

Tình bạn của người lớn xuất phát từ những cuộc trao đổi thông tin qua lại. Còn tình bạn của trẻ con đôi khi không cần giao tiếp qua lời nói.

Hai người hoạ sĩ Nguyễn Thị Nhàn – Onoda cũng có một tình bạn giống trẻ thơ vào tuổi 60. Họ bất đồng về ngôn ngữ và không thể giao tiếp với nhau.  Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, họ đối thoại với nhau bằng cử chỉ, bằng ánh mắt  và bằng nghệ thuật.

Tác phẩm  của họ đều về những điều nhỏ bé xinh đẹp xung quanh bản thân họ. Có lẽ vì cùng lứa tuổi nên họ có thể trao đổi bằng các tác phẩm với sự đồng cảm sâu sắc.

  1. Thời gian dự kiến : 29/5/2018 – 31/5/2018
  2. Số lượng tác phẩm: 15-20 tác phẩm
  3. Hoạt động trong thời gian triển lãm:
  • Khai mạc triển lãm vào ngày 29/5/2018
  • Buổi nói chuyện, giao lưu với 2 nghệ sĩ về tác phẩm trong triển lãm

 

Friendship Exhibition

The friendship of adults comes from the exchange of information. Children's friendship sometimes does not need to communicate through words.

Two painters Nguyen Thi Nhan - Onoda also have a childhood friendship at the age of 60. They different about the language and could not communicate with each other. However, overcoming every language barrier, they comunicate with each other by gesture,eyes and art.

Their artworks is about the beautiful little things around them. Probably because of the same age so they can exchanged thier works with deep sympathy.

• Talking with two artists about the exhibition

We are honor to give you the information of  Fine Art Exhibition :

The exhibition opens from on May 29 to June 2th, 2018

at Atena Gallery,  no. 93 Dinh Tien Hoang, Hanoi.

For more information of  “Friendship Exhibition ”. Please visit our Web-site : www.atena-gallery.com and facebook : www.facebook.com/atenagalleryhn

Warmly welcome!

Tuyet Pham

Customer care Dept.

Atena would like to send you an invitation to attend the fine art exhibition.

Our Atena Gallery shall hold event on May, 2018.   “ Friendship Exhibition “ of  Two painters Nguyen Thi Nhan - Onoda   

They have a childhood friendship at the age of 60. They different about the language and could not communicate with each other. However, overcoming every language barrier, they comunicate with each other by gesture,eyes and art. Their artworks is about the beautiful little things around them.

We are honor to give you the information of  Fine Art Exhibition :

Opening:  From 18:00PM on 29th, May 2018 to 02th, June 2018

at Atena Gallery,  no. 93 Dinh Tien Hoang, Hanoi.

For more information of  “Friendship Exhibition ”. Please visit our Web-site : www.atena-gallery.com and facebook : www.facebook.com/atenagalleryhn

Warmly welcome!

Tuyet Pham

Customer care Dept.

Nhận xét khách hàng :

Thong ke